Anmälan öppnar under våren 2023.

ALLMÄNA VILLKOR

  • Med anmälan förbinder du ditt fordon till att vara i Brunnsparken under hela utställningen, mellan 10.00-17.00. Under denna tid kan vi av såväl praktiska som säkerhetsskäl ej tillåta in- och utpassering av utställda fordon.
  • Arrangören friskriver sig från allt ansvar för utställda fordon/båtar.
  • Bilar räknas inte som anmälda förrän anmälningsavgiften är inbetald.
  • Fordonen ska vara på plats i parken senast klockan 09.00 lördag morgon.
  • Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra om ett anmält fordon kan tas emot och var det ska placeras.
  • Entusiastbilen kan under festivalhelgen förvaras på den nattbevakade parkeringen på parkområdet.
  • Biltrailrar äger ej tillträde till parken. All avlastning måste ske utanför området. Trailrar anvisas till speciella uppställningsplatser. (Gäller ej speciellt inbjudna båttrailrar).