Flygande Veteraner kommer i år att flyga till Nostalgia Festival och Ronneby från Västerås med sin DC 3, Daisy, tillverkad 1943. Daisy har en lång historia och var bland annat med och fällde fallskärmssoldater på D-Day.

Gå in på Flygande Veteraners hemsida, www.flygandeveteraner.se, där framgår hur man kan bli medlem samt flyga med Daisy.

Det planeras också rundflygning under besöket i Ronneby samt flygning över Brunnsparken. Mer information om detta kommer senare.